*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. március 10. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve

2011. március 10. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve

  2011.03.19. 22:04

Jegyzőkönyv III. rész


 4.)     A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása

 
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:           Béndek József polgármester    
 
A 483-4/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
Minden évben rendeletben kell megállapítani a térítési díjakat. A javasolt térítési díjak: az óvodában a gyermekétkezők 366.-Ft, az óvodai alkalmazottak 366.-Ft, a szociális étkezők 464.-Ft, a vendégétkezők 744.-Ft-. Az iskolában a tízórai+uzsonna 295.-Ft, ebéd 530.-Ft, napközi (3 x étkezés) 825.-Ft, a menza 530.-Ft. Az infláció mértékét követi az emelés. Figyelemmel kell kísérni a díjakat az áremelkedések miatt. Jelenleg 5-6 millió Ft közötti hozzájárulást van az étkezéshez. Kevés az étkezők száma. Az étkezők körét kellene bővíteni és a bevételeket növelni.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A mi konyhánk kapacitása 100 fő.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Erről volt már korábban beszélgetés.
 
Béndek József polgármester:
Az önkormányzat a bevételéből 5 millió Ft-ot ide tesz. Az iskolánál nincs ez, mert ott a szolgáltató leszállítja az ebédet. Javaslom, fogadjuk el először a nyersanyagnormákat.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
 
19/2011. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozat
 
A soponyai közoktatási intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a soponyai közoktatási intézményekben alkalmazandó nyersanyag norma ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata a 2011. évben alkalmazandó nyersanyagnormákat az alábbiak szerint fogadja el:
 
Nyersanyag norma megállapítás Mesevár Óvoda vonatkozásában:
 
 
Nettó nyersanyag norma
Rezsi költség
Nettó vételár (rezsivel növelt)
Nettó térítési díj
Bruttó eladási ár (fizetendő térítési díj)
Gyermekétkezők
292.8
0.-
292.8
292.8
366.-
Óvodai alkalmazottak
292.8
0.-
292.8
292.8
366.-
Szociális étkezők
372.-
0.-
372.-
372.-
465.-
Vendégétkezők
372.-
223.2
595.2
595.2
744.-
 
Nyersanyag norma megállapítás Aba Sámuel Általános iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola vonatkozásában:
 
 
Nettó nyersanyag norma
Rezsi költség
Nettó vételár (rezsivel növelt)
Nettó térítési díj
Bruttó eladási ár (fizetendő térítési díj)
Tízórai + uzsonna
148.02
88.81
236.83
236.83
295.-
Ebéd
264.60
158.76
423.36
423.36
530.-
Napközi összesen
(3X étkezés)
412.62
247.57
660.19
660.19
825.-
Iskolai ebéd (menza)
264.60
158.76
423.36
423.36
530.-
 
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Határidő:             2011. március 15.
Felelős:    Béndek József polgármester
 
Béndek József polgármester:
Javaslom, fogadjuk el a rendeletet is.
 
Soponya nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották:
 
6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet
 
a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 8. számú mellékletében lévő tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel – megalkotja a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendeletet.
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                      Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő:            2011. március 15.
 
5.)       Közoktatási intézményi társulás ügye
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:           Béndek József polgármester
 
A 483-6/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
Tavaly decemberben a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott az intézményi társulási szerződéssel kapcsolatban, ami 2006-ban jött létre és módosítva lett 2009-ben. A soponyai önkormányzat működteti az abai óvodát, az abai önkormányzat működteti a soponyai iskolát. 2008-tól indult, hogy az abai önkormányzat nem fizetett ki szolgáltatói számlákat, ez a helyzet 2009-ben felgyorsult, majd 2010. augusztusától rohamosan el kezdett növekedni. Az iskola fenyegetve van, mert a szolgáltató rendszeresen felszólítja, hogy megszűntetni a szerződést és kikapcsolja a szolgáltatást. Aba azért kifizette ezeket a számlákat, de midig megvárja a fenyegető levelet és ettől kezdve ott van a félelem, hogy ki fogják kapcsolni a gázt vagy a villanyt.
Akkor úgy döntöttünk, ha ez a helyzet nem változik, akkor térjünk vissza és esetleg foglalkozzunk a társulási szerződés felbontásával. A társulási szerződés felmondása nem egyszerű döntés, mert következményei vannak. Elesünk olyan normatívától, ami súlyosbítja a gazdálkodást. Ez hozzávetőlegesen 10 millió Ft kiesést jelentene. Nyilván ezt nem vállalhatjuk fel. Ha felbontjuk a szerződést, új települést kell találni, akivel új társulást hozunk létre. Jelenleg folynak erről tárgyalások. A mostani szerződés felbontásáról a döntést március 31-ig kell meghozni. Ez azt jelentené, hogy a következő tanévtől, azaz 2011. szeptember 1-től jönne létre az új társulás. Most el kellene döntenünk, hogy felbontjuk-e az intézményi társulási szerződést és ez olyan kényszerpálya lesz, amin végé kell mennünk.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Már beszéltünk erről.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Van alternatíva, ez nem jelenthet problémát. Már két hónappal ezelőtt fel kellett volna ezt a szerződést bontani. Ezen az úton mindenképpen el kell indulni. Kisláng vonatkozásában mindenképpen van lehetőség. Lehet még Tác vonatkozásában is. Ők nem mondtak határozott igent és nemet sem.
 
Béndek József polgármester:
Kisláng határozott igent mondott, örültek is ennek a lehetőségnek, mert nincs társulási szerződésük senkivel.
 
Nagy Zsolt képviselő:
A jövőben ennek a társulatnak lesz létjogosultsága?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Azt gondolom, hogy még két évig igen. Kisláng hasonló település, mint mi vagyunk. Két-három év múlva az iskolákat államosítani fogják, és nem ez lesz a probléma. Nem köti a kezünket semmi a társulási szerződés felmondásában.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Beszéltünk arról is, hogy ha február 15-ig nem fizetnek, peres útra tereljük. Most itt járunk lassan március közepén. Mi történt?
 
Béndek József polgármester:
Az Oktatási Hivatalnál jártunk, sajnos ők ebbe nem tudnak beleszólni. Csak polgári peres úton érvényesíthetjük az igényünket.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Kérném, hogy indítsuk el az eljárást, mert nincs értelme várni.
 
Béndek József polgármester:
Polgári peres úton illetve az inkasszálás lehetőségét meg kell nézni. Aba helyett az idén nem történt semmilyen kifizetés. Sajnos lenne mit helyretenni.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
A művésztanáraink január óta nem kaptak fizetést, elmaradt számlák vannak, gáz-villany kikapcsolási problémák vannak. A szemétszállítási, tűzvédelmi számlákat nem fizették ki.
 
Béndek József polgármester:
7-8 millió körüli összeg lehet
.
Nagy Zsolt képviselő:
Mikor lehet elindítani a fizetési felszólítást és az ügyvédi dolgot?
 
Molnrné Tarman Renáta jegyző:
Az ügyvédről a képviselő-testületnek kell dönteni. A fizetési felszólítás el tudom küldeni szerdán.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
Kisláng vonatkozásában szeretném mondani, hogy ott tavalyelőtt megszűnt a művészeti oktatás, jelentős bevételtől estek el.
 
Béndek József polgármester:
Amikor megkerestem őket, örültek ennek a lehetőségnek.
 
Theisz Imre képviselő:
Itt azért történtek lépések. A régi kapcsolataim révén próbáltam tájékozódni. A Belügyminisztériumba, Tállai András önkormányzati államtitkár úrnak írtunk levelet arról, hogyan működik nálunk ez a társulás és az iskolafejlesztési beruházásról is írtunk. Másnap reagáltak a levélre. Az intézményi társulásról szóló jogszabály annyira jóhiszemű, hogy nem is tételezi fel a nem fizetést. Ennek szellemében lett megkötve a szerződés. Semmiféle retorzió nincs a jogszabályokban illetve a szerződésben arra, hogy netán valamelyik fél a másikat rossz helyzetbe hozza. Egyelőre még a beruházási oldalt futatjuk. Aba nevén kellene futni ennek a beruházásnak, a mi nevünkön kellene futni annak a beruházásnak, ami még nem kezdődött el. Ami nálunk van pénz, az meg van, a mi pénzünk viszont náluk van, vagy nincs. Ebben kértünk segítséget.
 
Simon Zoltán képviselő:
Mekkora pénzről van szó?
 
Theisz Imre képviselő:
10 millióról van szó. Az iskolafejlesztésre, amit Aba kapott, nem közvetlenül mi. Mozgunk benne. Meg kellene várni az iránymutatást.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Mi változik, ha jön egy pozitív levél?
 
Theisz Imre képviselő:
Akkor a beruházás ügye rendeződhet, az együttműködés dolgát viszont lehet, peres úton tudjuk megoldani.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Az ügyvédi dolog elindulhat, ez a véleményem.
 
Simon Zoltán képviselő:
Nekem is ez a véleményem.
 
Béndek József polgármester:
Külön választhatjuk. Az intézményi társulási szerződést megszűntetjük. Erről kell most határozatot hoznunk.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A következő lépés, hogy szándéknyilatkozat kell az új társulással kapcsolatban.
 
Simon Zoltán képviselő:
Ehhez kötődik az inkasszó, és döntsük el, hogy a pert elindítjuk-e?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Jó az a sorrend, amit a Renáta mond. Mondjuk ki azt, hogy megszüntetjük ezt a szerződést, majd a szándéknyilatkozat kell az új társulással kapcsolatban, és úgy az inkasszó.
 
Béndek József polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Abával fennálló közoktatási intézményi társulási szerződéseket, iskola és óvoda tekintetében, felbontsuk, kérem, kézfeltartással jelezze.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
20/2011. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozat
 
Intézményi társulások ügye
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi társulások ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napjával felmondja –Aba Nagyközség Önkormányzatával létrejött
-       Aba – Soponya Közoktatási Intézményi Társulás megállapodását a közös iskolai fenntartásra vonatkozóan,
-       Soponya – Aba Óvodai Intézményi Társulás megállapodását a közös óvodai fenntartásra vonatkozóan.
A Képviselő-testület felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a döntés Aba Nagyközség Önkormányzatával történő közlésével.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Béndek Józsefpolgármester:
Miért tartózkodtál Zoli?
 
Varga Zoltánképviselő:
Az én szuverén jogom. Nem akarok benne állást foglalni. Akkor én nem szavaztam meg.
 
Béndek József polgármester:
Szándéknyilatkozatot fogalmazzunk meg arról, hogy Kisláng községgel új társulást kívánunk létrehozni.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
21/2011. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozat
 
Intézményi társulás létrehozása
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi társulás létrehozásának ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki, hogy az előzetes egyeztetések alapján 2011. augusztus 31. napjával az iskolai és az óvodai közoktatási intézmények fenntartása vonatkozásában
 
Kisláng Község Önkormányzatával
 
közoktatási intézményi társulást hoz létre.
 
A Képviselő-testület felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a további egyeztetések lefolytatására, valamint a társulási megállapodások előkészítésére, és testület elé történő beterjesztésére.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Béndek József polgármester:
Inkasszó és ügyvéd külön legyen?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
A jegyző asszonynak kötelessége az inkasszó benyújtása.
 
Béndek József polgármester:
Ügyvédet meg kell bíznunk.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Milyen ügyvédet és milyen költségen?
 
Theisz Imre képviselő:
Hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy keressen egy ügyvédet.
 
Béndek József polgármester:
Van nekünk egy ügyvédünk, Dr. Mező Balázs. Az új szerződéshez is kell majd egy ügyvéd.
 
Theisz Imre képviselő:
Akinek elmondjuk a tapasztalatainkat és ő is tanul belőle. Találkoztam olyan szerződéssel, amiben le volt írva, hogy 8 nap határidő van a fizetés teljesítésére. Ez a jó szándék miatt maradt ki a szerződésből.
 
Béndek József polgármester:
Bízzunk meg egy ügyvédet.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Jogi képviseletet bízunk meg és a 2011. költségvetésből biztosítjuk a fedezetet.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Azt is el tudom képzelni, hogy sikerdíjért bízzuk, és akkor tudja, hogy miért dolgozik.
 
Béndek József polgármester:
Ha egyetértetek azzal, hogy ügyvédet bízunk meg jogaink érvényesítése érdekében, a felmerült költségről a következő ülésen tájékoztatást adok, ha ezt így elfogadjátok, akkor kérem, hogy kézfeltartással szavazzatok.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
22/2011. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozat
 
Aba Nagyközség Önkormányzatával fennálló közoktatási intézményi társulás vonatkozásában jogi képviselet megbízása
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Aba Nagyközség Önkormányzatával fennálló közoktatási intézményi társulás vonatkozásában jogi képviselet megbízásának ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Aba Nagyközség Önkormányzatával szemben, a közoktatási intézményi társulással kapcsolatban felmerült pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási problémák hatékony megoldása érdekében jogi képviseletet bíz meg 2011. évi költségvetése terhére.
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert, hogy a – a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolás terhe mellett – tárgyi ügyben bízzon meg jogi képviseletet, és a megfelelő eljárást indítsa el.
 
A Képviselő-testület felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő 18:55 órakor elhagyta az üléstermet, így a képviselők létszáma 7 főről 6 főre csökkent, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
 
 

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!