*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. április 28. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. április 28. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2012.01.15. 19:10

Jegyzőkönyv III. rész

18.Alpolgármester választás ügye
19. Egyebek

 

18.) Alpolgármester választás ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-19/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
Elmondom röviden, hogy miért kellett 6 hónapot várni, hogy ismét napirendre kerüljön az alpolgármester választás. Ha én az előző ciklusban is polgármester lettem volna, lényegesen egyszerűbb lenne ez a dolog. Az én véleményem az, hogy egy új összetételű önkormányzatnál érlelődni kell a dolognak. Volt egy eredménytelen próbálkozás. Most úgy érzem eljött az ideje, hogy újra napirendre tegyük ezt a kérdést. Az én elgondolásom, hogy legyen két alpolgármester. Meg is tenném mindkettőre a javaslatot, de az egyik személy nincs most jelen. Aki jelen van, arra most meg fogom tenni a javaslatomat. Lenne egy általános alpolgármester, és lenne egy aki a társadalmi rendezvényekért felelős, azaz neki kell részt venni a rendezvényeken. Ezt így szeretném véghezvinni, és remélem a jelenlévő képviselők ebben segítségemre lesznek és támogatnak. Az alpolgármester személyére én most az általános feladatok elvégzésére javaslatot tennék. Igyekeztem olyan választásra jutni, ami talán mindenféle elvárásnak megfelel és a lehető legtöbb körülményt figyelembe veszi és remélem sikerült. Először a Szavazatszámláló bizottság tagjaira tennék javaslatot. Elnöknek Hollósi Lászlóné képviselőt, tagoknak Varga Zoltán és Nagy Zsolt képviselőket javaslom.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
Nyilatkozom, hogy a bizottsági tagságot és az elnöki tisztséget vállalom, valamint hozzájárulok a megválasztás nyílt ülésen történő tárgyalásához.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Nyilatkozom, hogy a bizottsági tagságot vállalom, valamint hozzájárulok a megválasztás nyílt ülésen történő tárgyalásához.
 
Varga Zoltán képviselő:
Nyilatkozom, hogy a bizottsági tagságot vállalom, valamint hozzájárulok a megválasztás nyílt ülésen történő tárgyalásához. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
45/2011. (IV. 28.) számú képviselőtestületi határozat
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Szavazatszámláló Bizottság megválasztásának ügyét, és az alábbi határozatot hozta: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az alpolgármester választás titkos szavazással történő lebonyolításához
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Hollósi Lászlóné képviselő
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Nagy Zsolt képviselő
Varga Zoltán képviselő
A Képviselő-testület felkéri a megválasztott
Szavazatszámláló Bizottságot, hogy az alpolgármester választás titkos szavazását bonyolítsa le.
Határidő: azonnal
Felelős: Szavazatszámláló Bizottság elnöke
 
Béndek József polgármester:
Az általános alpolgármester személyére a javaslatomat Dr. Ulcz Gyula képviselőtársamra teszem azzal, hogy őbenne látom azt, hogy a polgármesteri feladatok ellátásában, amennyiben erre szükség lesz, bármikor részt tud venni és teljes mértékben segíteni tud. Nem kell elmondanom, hogy a Gyulának mennyi tapasztalata van a település irányításában, a polgármesteri feladatokban. Bízom benne, hogy együtt tudjuk kamatoztatni a település érdekében. Bízom benne, hogy a képviselő társak és a település lakói talán megelégedéssel fogadják. Majd a gyakorlat bebizonyítja, hogy a választásom jó volt és nem döntöttem rosszul. Megkérdezlek Gyula, hogy elvállalod-e?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Jól megvoltunk eddig is alpolgármester nélkül. Amiben tudtam eddig is segítettem. Nem vagyok pozícióban gondolkodó ember. Értem a szempontjaidat. Amennyiben a
képviselő-testület úgy gondolja, elvállalom a tisztséget. Ha a képviselő-testület nem úgy gondolja, akkor is tudomásul veszem a döntést és nem fogok megsértődni, el fogok jönni a következő testületi ülésre is. Megválasztásom esetén hozzájárulok az alpolgármesteri tisztséggel összefüggő napirendi pontok nyílt ülésen való tárgyalásához.
 
Nagy Zsolt képviselő:
A Fejér Megyei Kormányhivatal is sürget bennünket.
 
Béndek József polgármester:
Átfogó komplex ellenőrzés volt a hivatalnál. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy részben annak köszönhetjük a vizsgálatot, hogy nincs alpolgármesterünk. Fejér megyében mi vagyunk az egyedüli település, ahol nincs alpolgármester. Megköszönném Gyula, ha elfogadnád a jelölést és remélem, hogy a testület tagjai támogatnak bennünket.
 
Varga Zoltán képviselő:
Törvény írja elő, hogy lehet két alpolgármester, de két belső nem lehet, úgy tudom.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Ez nem így van. Akár minden képviselő lehet alpolgármester.
 
Béndek József polgármester:
A szavazás idejére 10 perc szünetet rendelek el 18:45 perckor.
 
SZÜNET – Alpolgármester választás lebonyolítása titkos szavazással
A képviselő-testület 19:00 perckor folytatta munkáját.
 
Hollósi Lászlóné képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Ismertetem szavazás eredményét. Soponya Nagyközség Önkormányzata 7 főből áll. A testületből 6 fő szavazott. A titkos szavazás befejezését követően a Szavazatszámláló Bizottság megszámolta a szavazatokat és megállapította, hogy Béndek József polgármester által javasolt Dr. Ulcz Gyula alpolgármester jelölt személyére 5 igen szavazat érkezett, egy érvénytelen szavazat mellett. Az alpolgármester választáshoz minősített többség – 4 igen szavazat szükséges. Az előzőek alapján megállapítom, hogy Soponya Nagyközség Önkormányzata 5 igen szavazattal Dr. Ulcz Gyulát megválasztotta Soponya Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének. Gratulálunk.
 
46/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete titkos szavazással megválasztotta Soponya Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterét az alábbiak szerint: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Soponya Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének
Dr. Ulcz Gyulát választja meg.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
A Képviselő-testület felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Béndek József polgármester:
Nyolc és fél év után Soponya Nagyközségnek van alpolgármestere. Gratulálok Gyula, és jó együttműködést szeretnék a testülettel és velem is.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Köszönöm szépen.
 
Béndek József polgármester:
Felkérlek Gyula, hogy az eskü szövegét mondd utánam. Kérem, hogy eskütétel idejére álljunk fel
„Én ............................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; alpolgármesteri megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Soponya javát szolgálom.” Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
 
Béndek József polgármester a megválasztott Dr. Ulcz Gyula alpolgármesterből az alpolgármesteri esküt kivette, míg a megválasztott alpolgármester az esküjét letette.
 
Béndek József polgármester:
Az alpolgármester tiszteletdíjára tennék javaslatot.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ha nem kötelező, akkor nem tartok igényt tiszteletdíjra.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Nem kötelező, de a tiszteletdíj arányában állapítható meg a költségtérítés, ezért meg kell állapítani a tiszteletdíjat és utána le lehet mondani róla.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Tiszteletdíjra nem tartok igényt, azt felajánlom településfejlesztési célokra egy későbbiekben kialakítandó keretek között. A költségtérítést elfogadom.
 
Béndek József polgármester:
Az alpolgármesteri tiszteletdíj az illetményalap 4,5-6,5 szorzószám közötti összege lehet. Én 5,6 szorzót javaslom elfogadni, ami 252.000.-Ft. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
47/2011. (IV. 28.) számú képviselőtestületi határozat
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Ulcz Gyula alpolgármester tiszteletdíja megállapításának ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a titkos szavazással megválasztott Dr. Ulcz Gyula alpolgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (3) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § alapján
252.000.-Ft, azaz Kettőszázötvenkettőezer 00/100 forintban állapítja meg.
A tiszteletdíj összege az önkormányzati illetményalap (45.000.-Ft) és a törvényben meghatározottak szerint megállapított 5,6 szorzószám figyelembe vételével került megállapításra.
Felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Béndek József polgármester:
A költségátalány mértéke a megállapított tiszteletdíj 10-20 % közötti összege lehet.
Javaslom a tiszteletdíj 15% körüli (pontosan 15,873 %) összegét elfogadni, kerekítve
40.000.-Ft-ot. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Dr. Ulcz Gyula társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányának meghatározása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Ulcz Gyula társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalánya megállapításának ügyét, és az alábbi határozatot hozta: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a titkos szavazással megválasztott Dr. Ulcz Gyula alpolgármester költségátalányát az illetményalap, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján 15,873 %-ban, vagyis
40.000.-Ft, azaz Negyvenezer 00/100 forintban állapítja meg.
Felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Köszönöm szépen a tiszteletdíjat. A tiszteletdíjra nem tartok igényt, felajánlom az önkormányzat működésére, elsősorban település fejlesztési feladatok megvalósítására. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
49/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Dr. Ulcz Gyula társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjról történő lemondásának elfogadása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Ulcz Gyula társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjról történő lemondásának ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester részére a
47/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított 252.000.-Ft tiszteletdíj összegéről Dr. Ulcz Gyula alpolgármester által történő lemondást tudomásul veszi és elfogadja.
Felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Béndek József polgármester:
Az alpolgármester úr Településfejlesztési Tanácsnok tisztséget nem töltheti be, ezért erről le kell mondania.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Tisztelettel bejelentem, hogy az előállt körülményeket tekintetbe véve, a tanácsnoki posztomról lemondok.
 
Béndek József polgármester:
Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Dr. Ulcz Gyula településfejlesztési tanácsnoki megbízatásról történő lemondása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Ulcz Gyula településfejlesztési tanácsnoki megbízatásáról történő lemondásának ügyét, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Ulcz Gyula településfejlesztési tanácsnoki megbízatásáról történő lemondást tudomásul veszi és elfogadja.
Felkéri Béndek József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester
 
Béndek József polgármester:
Ezt a tisztséget szeretném, ha a mai naptól Theisz Imre képviselő társunk töltené be.
Imre elfogadod?
 
Theisz Imre képviselő:
Igen, elfogadom, ha megbíz vele a testület, és hozzájárulok, hogy a továbbiakban nyílt ülésen tárgyalja a testület megbízatásom ügyét.
 
Béndek József polgármester:
Aki tehát egyetért azzal, hogy a Településfejlesztési Tanácsnok tisztséget Theisz Imre képviselő töltse be, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
51/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Településfejlesztési és környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok megválasztásáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a településfejlesztési és környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestület településfejlesztési és környezetvédelmiügyekért felelős tanácsnoknak 2011. április 28. napjától
Theisz Imre képviselőt választja meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére, valamint az SzMSz függelékének aktualizálására.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az SzMSz függelékét ezért aktualizálni fogjuk, de az nem jelent rendeletmódosítást.
 
Varga Zoltán képviselő:
A polgármester úrral egyeztettem. A lakosság részéről olyan igény lenne, hogy havi 1-2 alkalommal az orvosi rendelőben levennék a vért és beszállítanák a laborba.. A doktornő támogatná ezt az igényt. A képviselő-testület támogatja-e a lakosság részére?
 
Béndek József polgármester:
A doktornő vállalta, hogy megnézi a feltételeket. Az asszisztens veszi le a vért, beküldjük Székesfehérvárra, és e-mail-en jön az eredmény. Ezért külön juttatást nem tudunk adni. A gyakorlat az, hogy azok fizetnek, akiktől vért vesznek. Az idős embereknek havonta kell laborba menni, ezért nekik ez nagy segítség lenne. Kálozon ez nagyszerűen működik. Javaslom, hogy most erről ne döntsünk. A következő ülésre remélem, ismerjük a feltételeket. Ha létre lehet hozni, akkor megvalósítjuk.
 
Varga Zoltán képviselő:
Kértem, hogy házalás tilos táblát tegyünk ki, mint Szabadbattyánban. Most volt a lomtalanítás, meg lehetett nézni, hogy mindent szétdobáltak. A jegyző asszony azt mondta, hogy ezt nem lehet. A Fejér megyei Hírlapban megjelent, hogy jegyzői hatáskör. A bűnözést, a besurranókat meg tudnánk szüntetni.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Állásfoglalást kértem tavaly a Közigazgatási Hivataltól, amit megkapott a Tisztelt képviselő-testület. Két hete kértek adatszolgáltatást a házalással kapcsolatban, feltételezem azért, mert napirenden van ennek a szabályozása.
 
Varga Zoltán képviselő:
El fogom hozni a Hírlapot. A Hírlapban benne volt. Tudom, hogy igazam van. A szőlőhegyre is vonatkozna ez.
 
Theisz Imre képviselő:
A jogi hátterét meg kell nézni.
 
Béndek József polgármester:
Utánanézünk és a következő ülésre hozzuk, hogy mit lehet tenni.
 
Varga Zoltán képviselő:
Annyit tudok, hogy jegyzői hatáskör, és ha jegyző azt mondja, hogy mehet, akkor meg tudjuk szüntetni. Nem törik fel a szőlőhegyet, nem mennek be a házakhoz.
 
Béndek József polgármester:
A szőlőhegyet külön kell kezelni.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A szőlőhegyre behajtani tilos tábla kellene, kivéve telek tulajdonosok és vendégeik.
 
Varga Zoltán képviselő:
Lebontanám a hegyőrházat.
 
Theisz Imre képviselő:
Azt inkább fel kellene újítani.
 
Béndek József polgármester:
Én felújítanám. Nem használják semmire, de az egy hegyőrház.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Rendbe kellene tenni, és a szőlészetről, borászatról egy-két tárgyat kiállítani. Ritkaság ma már a hegyőrház.
 
Theisz Imre képviselő:
1999-ben, amikor nagyszabású borverseny volt, mindenki csodálkozott, hogy táblákkal vannak jelölve a sató utak és még van hegyőrház.
 
Gál Róbert Dózsa utcai lakos:
A szőlőhegyen egy táblára nem lehet kitenni az út neveket?
 
Béndek József polgármester:
Dehogynem, ki lehet tenni.
 
Varga Zoltán képviselő:
A soponyai honlap nem létezik. Az információk elvesztek róla.
 
Béndek József polgármester:
Az átállásnál nem volt kb. egy hétig, de már működik.
 
Varga Zoltán képviselő:
A polgármester köszöntő már új vagy még a régi?
 
Béndek József polgármester:
Még a régi, de majd lecseréljük. Mindennek eljön az ideje. A hegyőrházat közösen csináljuk meg. Lehetne oda tájékoztatótábla is. A gémes kutat is rendbe kellene tenni.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Egyszer már rendbetettük. Vödör kellene rá.
 
Varga Zoltán képviselő:
Tettem rá egy vödröt, meg is jelöltem.
 
Béndek József polgármester:
Ha az idén elkészül a borház, attól kezdve várható, hogy sok idegen fog ott megjelenni és szomorú lennék, hogy ilyen hegyőrház fogadná az embereket.
A képviselő-testület nyílt ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét megköszönte, és a képviselő-testület nyílt ülését 19:20 órakor bezárta.
k .m. f .
B é n d e k J ó z s e f       Mo l n á r n é T a rma n R e n á t a
Polgármester                           jegyző
Dr . Ul c z G y u l a          V a r g a Z o l t á n
alpolgármester             képviselő
jegyzőkönyvhitelesítők

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!