*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. április 28. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. április 28. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2012.01.15. 19:00

Jegyzőkönyv. II. rész

8. Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
9. 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
10. „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
11.Védőnői ellátás változása
12. 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
13.Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos beszámoló
14. Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő autó használata és üzemeltetése
15. Soponyai Sportegyesület kamatmentes kölcsön ügye
16.Autóbusz megállók elnevezésére javaslattétel
17. Polgármester szabadságának ügye

 

8.) Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-9/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
Ez a napirend kapcsolódik a civil szervezetek támogatási rendjéhez. Elkészült a pályázati anyag, mely alapján a civil szervezetek pályázhatnak elgondolásaik szerint a támogatásra. A civil szerveztek felé ezt eljuttatjuk. A részletekbe nem mennék bele, mert aki pályázni kíván meg tudja nézni a részleteket.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Ki fogjuk küldeni a szervezeteknek az anyagot.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja. A pályázati felhívás VI. pontjában szereplő „Rendelkezésre álló összeg” szövegrészt módosítani szükséges az átmeneti időszak tekintetében: „A jelen pályázat kertében a jóváhagyott költségvetési rendeletben szereplő támogatási keret áll rendelkezésre a soponyai székhelyű civil szervezetek és népi, kézműves, hagyományőrző csoportok támogatására, amely együttesen lesz odaítélve. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.”
 
Theisz Imre képviselő:
Kivettük az összeghatárokat a tervezetből éppen azért, hogy ne legyen alsó és felső határ a működés vagy projekt miatt.
 
Béndek József polgármester:
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Némi adminisztrációt igényel, de úgy gondolom, hogy nem lehetetlen megvalósítani. Valami féle szabályozás felé tereljük a támogatási rendszert az előző pontot is hozzátéve. Ez az év arról fog szólni, hogy a tapasztalatokat összeszedjük, és ha szükséges változtassunk a gyakorlatnak megfelelően. Aki egyetért a határozattal, kérem kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
 
35/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat ügyét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a soponyai székhelyű civil szervezetek 2011. évi programjainak támogatására a határozat mellékletét képezőPályázati Kiírásban szereplő feltételekkel, ésmeghatározottak szerint pályázatot ír ki,amelynek fedezete az önkormányzat 2011. éviköltségvetéséről szóló 4/2011. (III. 11.)önkormányzati rendelet 4. melléklete.
A pályázati felhívás – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
 
9.) 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-10/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság áttanulmányozta a jelentést és elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel: A vizsgálat az óvoda és iskola tekintetében folyt le a tavalyi évben. Két lényeges megállapítást emelnék ki. Aba Nagyközség Önkormányzatának nem teljesen zökkenőmentes adatszolgáltatása Soponya irányában, és fizetési moráljával többlet terhet ró Soponyára. Ezeket a megállapításokat a Vincent Auditor Kft., független belső ellenőrzést végző cég tette, aki egyébként a kistérség megbízásából végzi ezt a tevékenységet. Az a folyamat, amit mi tavaly késő ősztől elindítottunk az intézményi társulás ügyében, az szorosan kapcsolódik a belső ellenőrzés ezen megállapításaihoz. Alapvetően arról van szó, hogy Aba finanszírozásának hiánya ellehetetleníti és veszélyezteti az intézményeink normál működését. A mai napon sajnos még rosszabb a helyzet. Adósságok nélkül nem tudunk ebből a helyzetből kimenekülni. Jelenleg ott tartunk, hogy a villanynál némi tartozást kiegyenlítettünk, ezért egy hónap haladékot kaptunk a kikapcsolással kapcsolatban, a gáznál két hét türelmi időt adtak a kikapcsolással kapcsolatban. Tovább ezt a problémát nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és ha ennek kapcsán a médiában hírek fognak megjelenni, akkor legyen. Tovább ezt a dolgot nem szabad takargatni.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
A Vadrózsa Vendéglős sem kapott az idén pénzt. A művész tanáraink ebben a tanévben nem kaptak fizetést. Levelet írtunk több ízben Abára, de még válaszra sem méltattak bennünket. A tavalyi bérüket a soponyai önkormányzat fizette ki. A tavalyi tankönyvek nincsenek kifizetve. Informatikai normatíva nincs kifizetve. A főállású dolgozók bérén kívül semmit nem fizetnek. A normatívát Aba kapja.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Soponya fizeti az abai óvoda költségeit, mert mi nem csináljuk azt, amit Aba.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Ismételten elmondom, most már sokadszor. Én biztosan már 3 hónapja nem fizettem volna nekik egy Ft-ot sem. December végén szembesültünk ezzel a problémával. Voltak mérlegelendő szempontok, ezt nem vonom kétségbe, de engem nem érdekel tetszik-e a Közigazgatási Hivatalnak, ha mi nem fizetünk. Ezt a pénzt soha nem fogjuk megkapni. Amikor nem fizetünk, akkor fognak szaladgálni. Inkább szaladgáljon más, mint mi. Nem értem meg miért nem lépjük meg, hogy nem fizetünk? Nem válaszol a felszólító levelekre, ne írogassunk. Ennek most már véget kell vetni. Nincs tovább, 1 Ft-ot se utaljunk az abai óvodának. Mindegy ki mit mond, ez a mi pénzünk. A szerződést nem tartja be Aba 5-6 hónapja.
 
Béndek József polgármester:
Az Állami Számvevőszék vizsgálatát megkértük. Átfogó ellenőrzést kértünk, nyilvánvaló, hogy ugyanezeket fel fogják tárni. A szolgáltatói számlákat április 1-től nem fizetjük ki. A bérrel nem tudunk mit tenni, mert az Aba is kifizeti a főállású dolgozók bérét. Nem könnyű, mert az ételszállító minden nap felhív és elmondja, hogy holnaptól nem esznek a gyerekek Abán az óvodában. Lehet meg kellene lépni, hogy nem fizetünk és várjuk meg, mi történik. A problémák régről erednek, nem mai dolgok, a helyzet csak rosszabb lesz. Javaslom, fogadjuk el a belső ellenőrzésről készült jelentést. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (IV. 28.) számú képviselőtestületi határozat
2010. évi belső ellenőrzési jelentésről
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés ügyét, és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést megismerte, és annak tartalmát elfogadja.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Béndek József polgármester
 
10.) „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás társulás megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-11/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2011. március 31-i ülésén módosította a társulási megállapodást, melynek hatályba lépéséhez szükséges a képviselő-testület elfogadó határozata. A kistérségi társulásnál átfogó ÁSZ vizsgálat indult és azt nézik mi a jelentősége a társulásoknak. Elképzelhető, hogy változások lesznek a közel jövőben. Javaslom, fogadjuk el a megállapodás módosítását.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
 
37/2011. (IV. 28.) számú képviselőtestületi határozat
„Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárvíz” Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának ügyét, és az alábbi határozatot hozza:
I.
A Képviselő-testület a „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. törvény – Tkt. –1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás Abán, 2004. július 24. napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a Társulási megállapodás VI. számú módosítása:
1. A Társulási Megállapodás V. fejezet 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:
11.1. és 11.2. pont helyébe kerül
„11.1. A Társulási tanács a kistérségben történő közoktatási, kulturális és sport fejlesztések összehangolására 5 tagú bizottságot hoz létre.
11.2. A bizottságok elnökét és 1 tagját a Tanács tagjaiból kell megválasztani. A bizottság külsős tagjait a tanácstagok delegálják, közülük 3 jelöltet a bizottság javaslatára a Társulási Tanács bízza meg a munkával.”
II.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármester, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse, egyidejűleg felhatalmazza a VI. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
11.) Védőnői ellátás változása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-12/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A védőnő határozott idejű szerződéssel dolgozott nálunk és Polgárdiban határozatlan idejű szerződéssel elhelyezkedett. Jelenleg nincs főállású védőnőnk. A védőnői ellátást kell megoldani augusztus 31-ig. Farkas Arnoldné vállalta a helyettesítést. Olyan információ van, hogy a településen van olyan ember aki végezni fog az iskolával a nyár folyamán.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Farkas Arnoldné hozzájárult írásban ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalják az ügyét.
 
Béndek József polgármester:
A helyettesítésnek díja van, amit a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A védőnő kérte a helyettesítést, heti 20 órában, melyből 4 óra a tanácsadás. Havi 80-90 óra közötti munkaidőt jelentene. Havi nettó 60.000 Ft és 15.000,-Ft útiköltség térítést kér. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a kérelmet.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
38/2011. (IV. 28.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Védőnői Körzet helyettesítése – Farkas Arnoldné megbízása
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Soponya Védőnői Körzet helyettesítése ügyét, és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a kinevezett védőnő, Szabó Ágnes fizetés nélküli szabadsága idejére – jelenleg – 2011. április 1. és 2011. augusztus 31. közötti időtartamban a védőnői körzetet helyettesítéssel láttatja el, heti 20 óra időtartamban.
A helyettesítésre vonatkozóan külön megbízási szerződést köt Farkas Arnoldné
(születési neve: Kovács Erzsébet, született: Székesfehérvár, 1982. január 8., anyja neve: Kovács Erzsébet, lakcíme: 8151 Szabadbattyán,
Jókai u. 4.) védőnővel a következő feltételek mellett:
- a megbízás határozott időtartamra, 2011. április 1. és 2011. augusztus 31. között jön létre;
- a védőnői feladatokat heti 20 órában köteles ellátni;
- a megbízási díja havi nettó 60.000.-Ft;
- a költségtérítése havi 15.000.-Ft.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
12.) 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-13/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság a közbeszerzési terv elfogadását javasolja, azzal együtt, hogy év közben várhatóan ki kell egészíteni, amennyiben az eddig benyújtott pályázataink eredményesek lesznek. Jelenleg egy tétel szerepel a tervben, a művelődési ház átalakítása integrált közösségi térré. Ezt azért szerepeltetjük, mert ha nem muszáj elvetni, akkor ne vessük el.
Theisz Imre képviselő:
 
Idő még van rá, tartható, de kell hozzá 20 millió Ft önerő. Hivatalosan a pályázat szellemében nem összeegyeztethető, hogy az önkormányzat ide költözzön. Mivel van még majdnem egy év, akkor tartsuk meg a lehetőséget.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Jelenleg a kultúrotthon viszonylag elfogadható, emberi ízlésnek megfelelő állapotban van. Ezzel szemben a polgármesteri hivatal állapotát felháborítónak tartom. Felháborító, hogy milyen körülmények között működik. Ez elfogadhatatlan. Ebben próbáljunk megoldást keresni, ezt a dolgot felfüggesztve, mert ide és oda is nem lesz pénz. Jó lett volna a komplex, közös megoldás. Sürgősebbnek tartom a hivatal problémáját, mint a kultúrotthonét. Nem lehet így működtetni egy települést, méltánytalan, oda senkit nem lehet bevinni tárgyalni, mert komolytalanná válik az egész.
 
Varga Zoltán képviselő:
A régi gyógyszertár eladó, ott ki lehetne alakítani polgármesteri hivatalt. Kulturált körülmények között, nem sokat kell ráfordítani. A hivatal épülete életveszélyes.
 
Béndek József polgármester:
A régi gyógyszertár megvásárlásához pénz kellene, ez az egyetlen akadály.
 
Varga Zoltán képviselő:
A hivatalt mi is el tudnánk adni.
 
Béndek József polgármester:
Teleknek lehetne eladni, mert a statikus megnézte és azt mondta, hogy bontsátok le. Elvi döntést kell hozni ebben a napirendben.
 
Theisz Imre képviselő:
Kicsit kiegészíteném az elhangzottakat. Geotechnikust hívtunk, aki ajánlatot fog adni a hivatalról és a tornateremről. Mindkét épületnél alapozási, vízelvezetési problémák vannak. A tornaterem gyakorlatilag azóta mozog, amióta megépült. Adtunk be egy pályázatot a tornaterem galéria kialakítására, az alapozás megerősítésére, hőszigetelésére és akadálymentesítésére. A hivatalnál az első irodát nem lehet megmenteni, viszont a házból lehetne valamit kihozni, kb. 10 millió Ft-ból. A mostani hivatal épület a funkciója miatt is rettenetesen viszi a pénzt. Lehet, hogy a felújítás tűnik kényszerpályának. Csak azért mondtam el ezeket a dolgokat, mert közben foglalkoztunk ezzel a dologgal.
 
Béndek József polgármester:
Keressük a megoldást. Nem gondoltam volna, hogy a szakértő szerint le kell bontani, mert többe kerülne a felújítás. Ehhez hasonló hivatalt nem láttam a környező településeken.
 
Theisz Imre képviselő:
Most nincs semmilyen pályázati lehetőség ezzel kapcsolatban.
 
Varga Zoltán képviselő:
Itt a szolgáltató részen nem lehetne kialakítani a hivatalt?
 
Béndek József polgármester:
Ha itt elkezdesz építeni rögtön sok pénz kell, hogy be tudj költözni. A jelenlegi hivatal
felújítását folyamatában lehet csinálni, és ez inkább járható út, mint újat építeni.
 
Theisz Imre képviselő:
Csak az most hivatalként funkcionál, de ha máshol építed fel a hivatalt, akkor már figyelembe kell venni a hatósági előírásokat.
 
Béndek József polgármester:
Foglalkozunk ezzel és informálni fogjuk a képviselő-testületet. Javaslom, fogadjuk el a 2011. évi közbeszerzési tervet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
39/2011. (IV. 28.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét, és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011. évre szóló közbeszerzési tervét jelen határozatával elfogadja.
A közbeszerzési terv – terjedelmére tekintettel – jelen határozat 19. számú melléklete.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert az évközbeni változások átvezetésére.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
13.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos beszámoló
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előadó: Molnárné Tarman Renáta jegyző
A 835-14/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a Jobb Otthon Alapítvány részéről megjelenteket. A gyermekek védelméről szóló törvény előírja évente átfogó értékelés készítését. Az értékelés elkészítését tanácskozás előzte meg, melyen a jelzőrendszer tagjai vettek részt. Végighallgattam a beszámolót és elszörnyülködve hallottam, hogy 34 esetbe volt szükség beavatkozásra a településen. Nem tudom megítélni, hogy a környező települések ilyen szempontból hol helyezkednek el, de a miénket nagyon elgondolkoztatónak tartom. Nem irigylem azokat az embereket, akik ezt a feladatot látják el. Az ilyen feladatokhoz nagyon nagy kitartás és türelem kell. Sajnos attól tartok, hogy nem lesznek munka nélkül a későbbiekben sem. Amennyiben sem az Önök, sem a képviselő-testület részéről nincs hozzáfűzni való, javaslom, fogadjuk el a beszámolót. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi feladatinak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekvédelem helyi rendszerével kapcsolatos, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló, a 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. számú mellékletének megfelelő tartalommal elkészült átfogó értékelést tudomásul veszi és elfogadja.
Az átfogó értékelés jelen határozat 1. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a „Jobb Otthon” Alapítványt a testület döntéséről értesítse, valamint az átfogó értékelést jelen határozattal együtt a Középdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Béndek József polgármester Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: 2011. május 15.
 
14.) Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő autó használata és üzemeltetése
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-15/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Suzuki Ignis autóról van szó, amelyet túlnyomórészt a polgárőrök használnak. Az autó használatával kapcsolatban nincs megállapodás az Önkormányzat és Polgárőr egyesület között, ami szabályozná a használat feltételeit, ki miért felelős a bérbeadó illetve a bérbevevő részéről. Az volt az elgondolásunk, hogy egy üzembetartási szabályzatot készítsünk, amit a két fél aláír, amely kötelezettségeket és jogokat ró mindkét félre egyaránt. Az autóval kapcsolatban szerencsére semmiféle említésre méltó esemény eddig nem történt. Az első kérésem az lenne, hogy az autó második kulcsát szíveskedjetek előteremteni, mert nincs meg.
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
Jelezném, hogy én később csatlakoztam az egyesülethez.
 
Béndek József polgármester:
2006. óta van meg az autó, túlnyomórészt az polgárőrök használták. A megvásárláshoz a Polgárőrség nyert pályázatot, az önkormányzat tette hozzá a hiányzó összeget. Az önkormányzat fizeti a törlesztő részleteket, a biztosítást, üzemanyagot és a javításokat is.
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
Volt egy javítás tavaly, amit közösen fizettünk, úgy tudom.
 
Béndek József polgármester:
A javaslat, hogy az üzemeltetésre vonatkozó megállapodás jöjjön létre. Az üzemeltetésre készült megállapodás szerint az autó telephelye a Petőfi u. 32, hivatal udvara lenne. Az autót a Polgárőrség szolgálatának ellátáshoz használja, szolgálat előtt a telephelyen veszi használatba, majd a szolgálat végén a telephelyen állítja le. A polgármesteri hivatal munkatársai egyéb időszakokban kulcsos autóként használják az autót. Van négy olyan család a településen, aki a családi pótlékot természetben kapja, ezért két hetente be kell vásárolni részükre. Az idei évtől akik bármilyen támogatásban részesülnek, azoknál környezettanulmányt kell készíteni. Ehhez kell az autó a hivatali dolgozóknak. Az autó egyik kulcsa a polgármesteri hivatalban, míg a másik kulcs, a Polgárőrség birtokában lesz, ha megtalálja. A második kulcsról gondoskodni kell, mert az nem lehet, hogy csak egy kulcs van az autóhoz. A menetlevél szigorú és pontos vezetése követelmény a mindenkori használó részéről. Az autó használatával kapcsolatban külön használati szerződés kerül megkötésre. A Pénzügyi Bizottság kiegészítette és javasolja elfogadásra.
 
Varga Zoltán képviselő:
Én is polgárőr vagyok. Nem tartom szerencsésnek állandóan felvinni a hivatalhoz az autót.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Ezzel az a gond, ha hét közben hirtelen kell az autó, akkor legyen ott. Péntektől hétfőig nincs ott az autó.
 
Varga Zoltán képviselő:
A tűzoltószertárba miért nem lehet beállni?
 
Béndek József polgármester:
Mert ott áll a rendőrautó.
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
A hivatal udvara nem egy biztos hely.
 
Varga Zoltán képviselő:
Hétvégén nem lehetne megoldani, hogy ne legyen a hivatal udvarában?
 
Nagy Zsolt képviselő:
Most mondtam az előbb, hogy hétvégén nincs ott az autó.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra az autó használatáról készült megállapodást, és a részletszabályok írásban történő rögzítését. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
41/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő autó használata és üzemeltetése
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő autó használata és üzemeltetése ügyét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Suzuki Ignis 1.3 típusú, JVD-138 forgalmi rendszámú – többségében Polgárőrség által használt – személygépjármű
- telephelye a 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32., a Polgármesteri Hivatal udvara
- a Polgárőrség szolgálatának ellátásához használja, szolgálat előtt a telephelyen veszi használatba, majd a szolgálat végeztével a telephelyen állítja le az autót
- a hétvégi időszakban pénteken elviszi a szolgálat teljesítéshez, és hétfőn reggelre szállítja vissza a telephelyre
- a Polgármesteri Hivatal munkatársai egyéb időszakokban kulcsos autóként használják
- egyik kulcsa Polgármesteri Hivatalban, míg a másik a Polgárőrség birtokában van
- a menetlevél szigorú és pontos vezetése követelmény a mindenkori használó, illetve a gépjárművezető részéről
- használatával kapcsolatban külön használati szerződés kerül megkötésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: 2011. május 15.
 
Béndek József polgármester 5 perc szünetet rendelt el 18:25 órakor.
A képviselő-testület 18:30 órakor folytatta nyílt ülését.
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
Mindenféle híresztelés ellenére a polgárőrség működik. Két-három nap kivételével ki szoktunk menni szolgálatba. Az szabadidőnkből a falu biztonsága érdekében megpróbálunk valamit tenni és különféle nehezítéseket csinálnak. Tudom, hogy ezért többen ki fognak lépni. Ez nem jó ötlet.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Nem direkt akarjuk tönkretenni a Polgárőrséget. Azért kell szabályozni, mert nem volt megállapodás, semmi nem volt leszabályozva, nem volt semmiféle összedolgozás, az önkormányzat fizette a költségeket. Nem lehetett volna elmondani a véleményeteket, mert akkor lehet, hogy tegnap más döntés születik?
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
Tudta a Polgárőrség, hogy ilyen döntést akartok hozni? Kinek szóltatok erről?
 
Nagy Zsolt képviselő:
Tavaly is volt már erről szó.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Zárjuk le azzal ezt a dolgot, hogy egy hónap múlva át kell tekinteni, mert tudom, hogy így nem fog működni. Érzem én is azt a feszültséget, amit generálni fog az emberekben. Le lehet ülni és megbeszélni.
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
Előbb kellene leülni és megbeszélni.
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Erről van szó. Most megint megelőzte a szekér a lovat. Szavaztunk, döntést hoztunk, nevetséges lenne most megváltoztatni.
 
Béndek József polgármester:
Azt kérném a polgárőröktől, hogy ne úgy álljanak hozzá, hogy nem lehet megcsinálni.
 
Szabó Lajos a Polgárőrség képviseletében:
Az elnök úr véleményét tolmácsolom, amely megegyezik az én véleményemmel is. Azt nem lehet elvárni valakitől, aki a saját szabadidejét feláldozza, hogy hajnal 2 órakor gyalogoljon haza a hivataltól. Lehet tudni a hivatalban, hogy mikor kell az autó. Nem hiszem, hogy 30 alkalommal sürgősen kell az autó. Megadjuk a 3 telefonszámot, a beosztást és meg lehet beszélni. Ezek az emberek mindig tudják, hogy hol van az autó.
 
Béndek József polgármester: az autó.
A legutóbb nem tudták, hogy hol van az autó. Egyetértek azzal, amit a Gyula mondott. Lehet ezen finomítani. Nem akarjuk szétzülleszteni a Polgárőrséget. Az autó működését szeretnénk szabályozni.
 
Varga Zoltán képviselő:
Az a meglátásom, hogy szét fog hullani a csapat.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Nem az a baj, hogy az a meglátásod, hanem, az a baj, hogy mit fogsz elmondani.
 
15.) Soponyai Sportegyesület kamatmentes kölcsön ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-16/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A sportegyesület pályázaton nyert egy fűnyírót és egy öntözőberendezést. Mivel a pályázat utófinanszírozott volt, meg kellett előlegezni a költségeket, melyre az önkormányzat 800.000.-Ft kamatmentes kölcsönt nyújtott. Az egyesület az összeg visszafizetésére ütemtervet készített. Az első részletet április 30-ig, majd a fennmaradó összeget szeptember 30-ig utalnák vissza. Ezt úgy tudják teljesíteni, ha a táblázatban látható ütemezés szerint a számlájukra megérkezik a működéshez szükséges összeg. A kérelmet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
42/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Sportegyesület kamatmentes kölcsön ügye
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Soponya Sportegyesület kamatmentes kölcsön ügyét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete jóváhagyja Soponya Sportegyesület kamatmentes kölcsönének törlesztési ütemterv módosítását azzal, hogy az 1. részlet törlesztési határideje 2011. április 30., míg a 2. részlet törlesztési határideje 2011. szeptember 30. napja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: 2011. május 15.
 
16.) Autóbusz megállók elnevezésére javaslattétel
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-17/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Varga Zoltán képviselő szóbeli kéréssel keresett meg, hogy a buszmegállókat az önkormányzat nevezze el. Az elnevezésekre is adott javaslatot, azonban a képviselőtestületnek először arról kell dönteni, hogy egyáltalán elnevezze-e a buszmegállókat. Amennyiben az elnevezés mellett dönt, akkor szükséges a nevekre is javaslatot tenni. Amennyiben most a testület úgy dönt, hogy nem javasolja, akkor a második kérdéssel nem kell foglalkozni.
 
Varga Zoltán képviselő:
Sokszor a buszon megkérdezik, hogy hol kell leszállni. Arra gondoltam táblákat kellene kitenni a megállókhoz. Sok esetben jönnek a turisták és könnyebb elmagyarázni. A felsőhöz gondoltam, hogy Bagolyfüves.
 
Csepecz Lászlóné Petőfi utcai lakos:
Jaj Zoli, ne. Minden buszmegállónak van neve.
 
Béndek József polgármester:
Elmondom a Zoli javaslatát. Bagolyfüves, Polgármesteri Hivatal, Múzeum, Orvosi rendelő, Vadex, Gesztenyés.
 
Varga Zoltán képviselő:
Zichy kastélyt mondtam, de mindegy mi lesz a neve.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Érdemes ezzel a dologgal foglalkozni. El kell gondolkodni, tetszik-e az ötlet, és ha igen, akkor elő kell készíteni. Lehet, neked tetszik a Bagolyfüves, de aki ott lakik, annak nem biztos, hogy tetszik a név. Át kell futtatni egy szűrőn, és anyagi vonzata is van. Ha pozitív a döntés, akkor a jövő évi költségvetésben be kell tenni rá a fedezetet.
 
Nagy Zsolt képviselő:
A neveket meg kellene pályáztatni.
 
Theisz Imre képviselő:
A Volánnal is egyeztetni kell az elnevezéseket.
 
Béndek József polgármester:
Arról szavazzunk, hogy foglalkozzunk-e a buszmegállók elnevezésével? Ha igen, akkor visszük tovább a folyamatot. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Autóbusz megállók elnevezésére javaslattétel
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az autóbusz megállók elnevezésére javaslattétel ügyét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Soponya településen lévő buszmegállókat elnevezi.
Az elnevezések érdekében közvélemény-kutatást tart, és a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett megteszi a szükséges intézkedéseket.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: 2011. május 15.
Béndek József polgármester:
A következő lépés a közvélemény kutatás lesz.
 
17.) Polgármester szabadságának ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-18/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Megpróbáltam megtervezni a szabadságomat. Nem biztos, hogy mindig napra pontosan be fogom tartani, de szeretném kivenni a szabadságot.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Arról van szó, hogy az összes szabadságát ki fogja venni a Polgármester úr.
 
Béndek József polgármester:
Kérem, hogy szíveskedjetek elfogadni.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Polgármester szabadság kérelme
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Béndek József polgármester szabadságának ügyét, és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete engedélyezi, hogy Béndek József polgármester az alábbi időpontokban vegye igénybe szabadságait:
2011. május 16-20. 5 nap
2011. június 20-24. 5 nap
2011. július 4-6. 3 nap
2011. augusztus 1 – 19. 15 nap
2011. szeptember 19 – 23. 5 nap
2011. december 16-31. 10 nap
Összesen: 48 nap
41
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: 2011. május 15.

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!